Seminarski programi

Prvi stupanj

Prvi (osnovni) stupanj seminarskog programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi.

Teme I. stupnja (osnovno obrazovanje): Mjesto i značaj „Zagrebačke škole crtanog filma” u općoj povijesti animacije (5 sati), Teorija filma (7 sati), Povijest filma (5 sati), Struktura filmskoga djela (10 sati), Povijest hrvatskog filma (10 sati), Filmske vrste, rodovi i žanrovi (7 sati), Medijska kultura u svim područjima Hrvatskog jezika (2 sata), Zaštita i restauracija audiovizualnog gradiva (2 sata), Radiodrama i ars akustika (5 sati), Metodičke vježbe: Multimediji u teoriji i praksi (10 sati)

Drugi stupanj

Svrha drugog stupnja seminarskog programa  jest pružiti dodatna, specijalizirana znanja nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te drugim zainteresiranim polaznicima. Teme se mijenjaju  svake godine tako da isti polaznici iz godine u godinu mogu pohađati ovaj seminarski program. Svake se godine biraju nove teme koje se podjednako odnose na tendencije u suvremenom filmu i medijima te na relevantne i manje poznate fenomene iz povijesti filma, ali i na produbljivanje teorijskih znanja i analitičkih vještina iz područja filma i medija. Drugi stupanj seminarskog programa tako omogućuje cjeloživotno obrazovanje nastavnika i drugih polaznika.

Radionički programi

Dokumentarni film

voditelj: Tomislav Mršić

Polaznici radionice usvajat će znanja o karakteristikama i općim odrednicama dokumentarnog filma (pitanje istinitosti, izvanfilmska zbilja, poetika, žanrovi i vrste, narativna struktura i izlagački postupci), upoznat će osnovnu terminologiju te aktivno sudjelovati u kreativnom procesu od ideje do projekcije. Na radionici će polaznici samostalno pronaći temu i sugovornike (u dogovoru s voditeljem), odraditi potrebne pripreme za terensko snimanje, organizirati i analizirati snimljeni materijal te komuniciranjem definirati narativnu strukturu filma koja je primjerena temi i idejama koje se iznose ili brane.

Igrani film

voditelj: Igor Jelinović

Polaznici će steći osnovno teorijsko znanje o procesu izrade igranog filma. Razumjet će razlikovne elemente igranog filma i ostalih filmskih rodova. Upoznat će se s osnovnom terminologijom važnom za igrani film: sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, planiranje, rekviziti, scenografija, kostimografija, šminka, snimanje, rasvjeta, tonsko snimanje, montaža, postprodukcija tona i slike. Nakon usvajanja teorijskih znanja polaznici će sami voditi kreativni proces stvaranja igranog filma dok je voditelj stručan korektiv. U procesu nastanka kratkometražnoga igranog filma polaznici će razvijati kreativno promišljanje, zaključivanje i kritičko mišljenje.

Animirani film

voditeljica: Jasminka Bijelić Ljubić

Na uvodnim predavanjima i vježbama polaznici će proći ukratko teoriju animacije, a zatim će razraditi ideju za animirani film, napisati sinopsis i scenarij te izraditi pojednostavljenu knjigu snimanja. Fokus će biti na kombiniranoj tehnici crtanog i lutka filma, tj. stop-animacije. Lutke i scenografija izrađivat će se u posebnoj 2D3D tehnici te na računalu. Polaznici će se moći okušati u montaži slike te će oblikovati zvuk i špice za film.

Kamera i snimanje

voditelji: Boris Poljak i Dinka Radonić

Polaznici radionice usvojit će teorijska znanja o osnovnim tehničkim osobinama kamere s naglaskom na uporabu manualnih funkcija koje omogućavaju potpunu kontrolu slike (svjetloća, oštrina, boja). Samostalno će snimati kamerom svaku temu prema uputama voditelja i stručnih suradnika radionice; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o svojim i tuđim snimljenim materijalima na skupnim konzultacijama te će razvijati komunikacijske vještine. Polaznici će upoznati različite formate kamera (profesionalne i amaterske) te proći rad s različitim formatima kamera i s kamerama koje najčešće rabe.

Montaža

voditelji: Ivana Fumić i Jan Klemsche

Uz praktičnu nastavu, polaznici će slušati i teorijska predavanja koja obuhvaćaju sljedeća područja: funkcija i cilj filmskog djela, izlagački postupci u montaži (narativni, opisni, poetski), montažni principi prema dominantnim obilježjima kadra (tempo radnje unutar kadra i scene, pravci kretanja u kadru, problem rampe), dužina kadra i filmski ritam, kontinuirani i diskontinuirani montažni prijelazi, problem identifikacije prizora preko montažnoga prijelaza, motivacija reza, montažne spone i njihova značenja.

Fotografija

voditelj: Darije Petković

Polaznici radionice usvajat će tehnološka znanja o fotografiji (fotoaparat, sastavni dijelovi fotoaparata, svjetlo i ekspozicija, digitalni fotoaparat, objektivi, vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica); proširit će stečena znanja o fotografiji; razvijat će praktične vještine snimanja i obrade teme; usvajat će vještine korištenja fotografske tehnike i razumjeti principe djelovanja fotografske tehnike. Upoznat će suvremenu fotografsku scenu tako što će se predstaviti monografije, videofilmovi i multimedijalne prezentacije poznatih fotografa, ali upoznat će i autorske stilove i autorske pristupe temi. Polaznici radionice sudjelovat će u organizaciji završne izložbe fotografija s naglaskom na autorski pristup.

Radiofonija

voditeljice: Ljubica Letinić i Pavlica Bajsić Brazzoduro

Polaznici će na slušaonicama upoznati različite audioforme i žanrove te stilska izražajna sredstva auditivnog medija. Slušajući različite radiofonske produkcije, steći će uvid u šaroliki autorski rukopis od intervjua i reportaže do avangardnih iskoraka u smjeru zvučnog eksperimenta. S fokusom na slušanje polaznici će razvijati kapacitet za razumijevanje kompleksnosti zvučne slike i rasporeda njezinih pojedinih elemenata (planovi, dubina zvučnoga kadra, tišina, šumovi, melodija). U praktičnom dijelu radionice polaznici će ovladati osnovnim tehnikama mikrofonskog snimanja i montaže kako bi sami stvorili fragmente jedinstvene zvučne mape grada, odnosno varaždinski soundwalk.

Eksperimentalni film

voditelj: Marinko Marinkić

Polaznici radionice upoznat će modele, načine i mogućnosti autorskog izražavanja u području eksperimentalnoga autorskog filma. Na teorijskom dijelu radionice polaznici će se upoznati sa specifičnostima eksperimentalnog roda, povijesnim pregledom, vrstama i osnovnim teorijama eksperimentalnog filma, a praktičnim će radom zajednički realizirati jedan eksperimentalni film.

Digitalna obrada slike i vizualni efekti

voditelj: Tom Vujnović

Program radionice obuhvaća obradu filmova izvorno nastalih na digitalnom mediju. Razvojem računalne tehnologije vizualni efekti i obrada digitalne slike postali su dostupni svima. Polaznici upoznaju proces obrade digitalnog zapisa slike, od trenutka uključenja kamere do finalnog proizvoda s naglaskom na izradu jednostavnijih digitalnih efekata. Na radionici polaznici će naučiti kako teče proces obrade slike. Upoznat će osnove digitalnog zapisa slike – formati slike, kompresija. Polaznici će naučiti kako ujediniti različite grafičke elemente u sliku te kako spojiti dva ili više „slojeva“ slike u logičnu cjelinu. Naučit će kako ubaciti elemente u pokretnu sliku, kako napraviti chroma key te o čemu treba voditi računa prilikom snimanja materijala za vizualne efekte. Osim toga, znat će pripremiti filmski materijal za daljnju distribuciju.

TV reportaža

voditeljica: Maja Tokić

Polaznici radionice usvajat će teorijska znanja o osnovnim obilježjima reportaže i razlikovnim elementima u odnosu na druge žanrove i rodove, a osobito u odnosu na dokumentarni film; učit će da se u reportaži sjedinjuju ideja, tekst, slika i zvuk; usvajat će znanja o nastajanju reportaže; odabrat će dvije teme za snimanje reportaže sadržajno orijentirane na kulturu, umjetnost, lokalne zanimljivosti i običaje; raspravljat će, komentirati i kritički promišljati o odabranoj temi; razvijat će komunikacijske vještine. Pritom će polaznici sami obaviti pripremne radnje za snimanje tako što će kontaktirati moguće sugovornike, objasniti im koja se vrsta reportaže snima te dogovoriti termin snimanja.

Glazbeni videospot

voditelj: Filip Dizdar

Na teorijskoj i interaktivnoj praktičnoj nastavi polaznici će se upoznati sa svim elementima pretprodukcije, produkcije i postprodukcije glazbenog videospota. Zatim slijedi analiza formi glazbenog videospota te raznih stilova režiranja, snimanja i montaže u hrvatskoj i svjetskoj produkciji. Interaktivnim praktičnim radom polaznici će imati prilike isprobati opremu i programe koji se koriste u profesionalnoj produkciji. Polaznici će osmisliti koncept te će s predavačem raditi na produkciji i realizaciji glazbenog videospota. To uključuje snimanje u interijeru, eksterijeru i na green screenu te rad s rasvjetom, kamerom, stabilizatorima i ostalim. Polaznici zatim na snimljenom materijalu rade postprodukciju spota.

Filmski scenarij

voditelj:

Program radionice podijeljen je na teorijsku i praktičnu nastavu. Unutar teorijske nastave polaznici će usvajati znanja o osnovama pisanja scenarija, shvatiti metodologiju gradnje filmske priče s početne točke subjekta – lika i situacije, prepoznati važnost upotrebe točne fokalizacije pojedinog lika u strukturi budućeg filmskog djela, definirati metodologiju rada i spoznati važnost postavljanja čvrstoga istraživačkog okvira. Polaznici će svladavati i zadane dramaturške probleme (primjerice, narativni problemi u dominantno vizualnoj naraciji, dijalog kao izraz karakterizacije lika, uočavanje filmskih situacija i stvaranje narativnih linija koje proizlaze iz zadane situacije). Praktični rad odvija se u grupama po dva polaznika čiji je cilj otvaranje prema vlastitom iskustvu kao potencijalnoj scenarističkoj građi i konačnom filmskom scenariju.

Dramska pedagogija

voditeljica: Marija Šorša

Na radionici dramske pedagogije polaznici će upoznati dramske tehnike koje se rabe u radu s djecom i mladima. Budući da je u dramskoj pedagogiji bitan proces, polaznici će na vlastitom primjeru, u brojnim dramskim igrama i vježbama, imati priliku iskusiti proces čime će usvojiti načela dramske pedagogije i steći osnovne alate potrebne za rad u dramskoj skupini.